LÅT MIG HJÄLPA DIG!

Jag har arbetat inom företag och organisationer i Gällivare sedan jag flyttade tillbaka 2012 och förstår mig på de behov och den verksamhet som finns här. Därför vill jag gärna bidra till att hjälpa framför allt företag i Gällivare med deras HR-utmaningar. Läs nedan om hur jag kan hjälpa just er och er verksamhet!

CHEFSSTÖD HR/ORGANISATION

Behöver du ett tryggt och engagerat bollplank i utmanande frågor? Hör av dig!

Jag har stor vana av att fungera som chefsstöd för chefer på alla nivåer och inom hela HR och organisationsområdet och är gärna där för dig och dina utmaningar! Antingen  i form av ett tryggt och engagerat bollplank som stöd genom hela processer, både löpande eller kortare inhopp utifrån just dina behov. 

ORGANISATIONSUTVECKLING

Låt mig stödja i utvecklingsarbetet för ditt företag eller din grupp så att ni kan ägna er åt just det er verksamhet behöver för att nå sina målsättningar. 

Som certifierad Culture Lead kan jag stödja dig i erat arbete med organisationskulturen, utifrån det behov ni har och på det sätt som passar för dig och ditt företag. Ser mycket fram emot dessa typer av uppdrag, antingen att finnas med under längre tid eller för enstaka föreläsningar och workshops. 


Övrigt jag kan bistå med är t.ex. 

 •  Medarbetarundersökningar/intervjuer
 •  Teambuilding
 •  Workshops
 •  Projektledning inom HR & organisationsområdet

REKRYTERING & INTRODUKTION

Låt mig hjälpa er att lyckas rekrytera rätt kompetens!

Jag lägger stort fokus på kvalitet genom hela rekryteringsprocessen. Att lyckas attrahera och rekrytera rätt kompetens är centralt för er verksamhets framgång och tillika en utmaning, kanske nu mer än någonsin.


Jag hjälper er i era rekryteringar från att göra kompetensprofil för aktuell tjänst, annonsens utformning, kvalitativa intervjuer och urvalsprocess. Jag är certifierad på personlighets- och kapacitetstester (MAP och Matrigma)


Kan även ge tips kring den så viktiga introduktionen för att er nya medarbetare ska komma in i jobbet så fort som möjligt och känna hög trivsel. 

UTBILDNINGAR & WORKSHOPS

Har ni behov av en utbildning eller workshop så hjälper jag er gärna.

Jag skräddarsyr och håller i utbildningar eller workshops inom HR-området, utifrån vad just ditt företag behöver och era förkunskaper. Antingen på plats eller digitalt. Det kan handla om t.ex.

 • Kultur & Kulturförändring
 • Organisatorisk- och social arbetsmiljö
 • Mångfald/diskriminering
 • Medarbetar- och lönesamtal

 

ORGANISATORISK & SOCIAL ARBETSMILJÖ, MÅNGFALD 

Dessa områden är vikiga för dig och ditt företag för att kunna påverka allt från trivsel, möjlighet att rekrytera & behålla medarbetare, till att nå företagsmål och uppfylla lagkrav.  

Inom området Organisatorisk- och social arbetsmiljö kan jag t.ex. bistå med


 • framtagande av rutiner och mallar
 • utbildning/föreläsningar/workshops
 • kartläggningar av olika slag.  


Jag hjälper till med att få in ett genomgående mångfaldstänk i företagets processer, i syfte att nå lönsamhet, uppfylla lagkrav, ha en god arbetsmiljö och vara en attraktiv arbetsgivare. Jag hjälper er att få koll på


 • aktiva åtgärder för att öka mångfald och minska risken för diskriminering
 • en användarvänlig mångfaldsplan att jobba efter som vävs ihop med övriga verksamhetsplaner och mål

POLICYS, PLANER & RUTINER LAG & AVTALSTOLKNING

Jag ser fram emot att se över och hjälpa er med att ta fram de policys, planer & rutiner som just ditt företag behöver ha på plats, utifrån lagkrav och för att det underlättar livet i stort.

Exempel kan vara

 • rutin för hantering av kränkande särbehandling (lagkrav),
 • policy, rutin och/eller plan för hur man inom företaget arbetar med mångfald, hanterar rehabilitering eller arbetsmiljöfrågor. 
 • ta fram en personalhandbok. 
 • mall för utvecklings- eller lönesamtal


Behöver du som chef stöd i lag & avtalstolkning eller inför förhandling, hantering av särskilda ärenden osv. så hjälper jag dig gärna med det.

Inget område är för litet eller för stort, hör gärna av dig/er för en första förutsättningslös (& kostnadsfri) dialog!